Disclaimer

Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van informatie aangaande deze website aan derden is niet toegestaan. Zwart-Peters Familierecht staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud.

Zwart-Peters Familierecht verricht alle werkzaamheden uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Zwart-Peters Familierecht. Hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn in te zien op www.zwart-peters.nl en worden op aanvraag onverwijld en kosteloos toegezonden. Zwart-Peters Familierecht is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66700191.