Kosten

Afspraken maken

Het is van belang goede afspraken te maken over de kosten van de dienstverlening. In het eerste gesprek bij Zwart-Peters Familierecht wordt hier aandacht aan besteed en wordt, indien mogelijk, een inschatting gemaakt van de totale te verwachten kosten.

Voor een eerste gesprek van 30 minuten worden geen kosten in rekening gebracht.

De kosten per uur

De werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief. Het uurtarief bedraagt per 1-1-2023 € 235,- (€ 284,35 inclusief 21% BTW). In bijzondere gevallen kan een hoger of lager tarief worden overeen gekomen. Voor een alimentatiegerechtigde zijn de kosten van een procedure of advies inzake partneralimentatie fiscaal aftrekbaar. Indien u verzekerd bent tegen de kosten van rechtsbijstand worden deze kosten in sommige gevallen vergoed.

Er wordt maandelijks gedeclareerd. De declaratie wordt voorzien van een urenspecificatie. Voor u voldane kosten worden tevens doorbelast (bijvoorbeeld griffierechten, kosten uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie en deurwaarderskosten).

De totale kosten van een zaak zijn niet altijd eenvoudig te begroten. Deze kosten zijn immers afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden, de complexiteit van de zaak en de mogelijkheden c.q. bereidheid in onderling overleg tot een oplossing te komen. Zwart-Peters Familierecht levert uitstekende kwaliteit. Er wordt oplossings- en toekomst gericht gewerkt, zodat onnodige kosten voor nu en in de toekomst juist worden voorkomen.