Collaborative Divorce

Een andere manier van scheiden is scheiden via Collaborative Divorce. Deze vorm van scheiden is in het familierecht niet nieuw maar in Oost-Nederland nog tamelijk onbekend. Wendie Zwart-Peters behoorde tot de eerste lichting familierecht advocaat-mediators die deze opleiding met succes heeft afgerond. De scheidende partijen hebben bij Collaborative Divorce ieder hun eigen familierecht advocaat, en nemen deel aan dit proces, waarbij er een psycholoog als coach/mediator de gesprekken met partijen en hun familierecht advocaten voert en de leiding heeft over het proces. Een veelgehoord voordeel boven gewone mediation is dat de partijen altijd kunnen terugvallen op hun eigen familierecht advocaat voor vertrouwelijk advies. De familierecht advocaten tekenen een contract dat zij niet zullen gaan procederen, maar alles doen om tot een goede regeling te komen. Dit werkt in de praktijk zeer goed en leidt vrijwel altijd tot succes. Voor meer informatie verwijs ik naar de website www.vvcp.nl.