Mediator Echtscheiding

U heeft gezocht op mediator echtscheiding. Dan bent u bij Zwart-Peters Familierecht aan het juiste adres. Wendie Zwart-Peters heeft ruim 20 jaar ervaring als mediator echtscheiding. Zij is een gespecialiseerde en gecertificeerde bemiddelaar in familiezaken. Zij is aangesloten bij de Vereniging voor Familieadvocaten en Scheidingsbemiddelaars.

Mediation en echtscheiding zijn nauw met elkaar verbonden. Vooral als u samen kinderen heeft is mediation een goede manier om uit elkaar te gaan. U blijft na de echtscheiding immers als ouders aan elkaar verbonden. U blijft elkaar in dat kader zien en spreken. Als u gezamenlijk gezag hebt moet u samen beslissingen nemen. Het ouderlijk gezag vergt overleg. Dan is het wel zo plezierig dat de verhouding tussen u beiden goed is. Niet in de laatste plaats voor uw kinderen. Voor uw kind is het fijn als u in staat bent samen naar de ouderavond te gaan. En samen naar de diploma uitreiking te komen. Ik verwijs naar de open brief van het digitale jongerenplatform Villa Pinedo. Daarin wordt op een mooie manier uitgelegd wat de scheiding voor uw kind betekent.

Bemiddelingsovereenkomst

Bij aanvang van de mediation tekent u samen met de mediator echtscheiding een bemiddelingsovereenkomst. Daarin staan de afspraken die nodig zijn om het proces goed te laten verlopen. Daarin komen kwesties aan bod als vertrouwelijkheid en geheimhouding. Wat mag u over en weer van elkaar verwachten? En wat is de rol van de mediator echtscheiding? De gesprekken eindigen met het tekenen van het (echtscheidings)convenant. Daarna kan het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Daarop volgt de echtscheidingsbeschikking die na uw goedkeuring wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Mediator echtscheiding alleen indien er kinderen zijn?

Neen. Ook indien u geen kinderen heeft kan de mediator echtscheiding u goed helpen. Mediation heeft immers tot doel om de gevolgen van uw echtscheiding op een harmonieuze manier te regelen. Geen rechtszaak. Geen gevecht. Met respect voor de ander. Partijen zoeken samen met de mediator echtscheiding naar consensus. Consensus is anders dan een compromis. Bij een compromis bereikt u via een middenweg deels uw doel. Bij consensus is er aandacht voor de achtergrond van de wens. Waarom wilt u iets graag of waarom juist niet? Er wordt gesproken over uw belangen in plaats van standpunten. Dan wordt duidelijk waarom u iets wilt. En dan blijkt vaak dat uw doel op meerdere manieren bereikt kan worden. Door te praten en te vragen weet u meer. En kunt u een beter resultaat bereiken.

Een voorbeeld: De wortel

Er is 1 wortel te verdelen. U stelt zich beiden op het standpunt dat u recht hebt op de wortel. Deze is gemeenschappelijk eigendom. Bij de rechter krijgt u waarschijnlijk ieder de helft van de wortel. U krijgt de helft van wat u wilt.

In mediation vraagt de mediator waarom u de wortel wilt hebben. Dan blijkt dat meneer het loof wil hebben voor zijn konijn. En mevrouw wil het oranje voor een taart. In mediation deelt u de wortel op een andere manier; het loof voor meneer, het oranje voor mevrouw. U krijgt bij mediation zodoende meer dan in een echtscheidingsprocedure.

Wanneer mediation?

Mediation is voor iedereen geschikt. Niet alleen als de verhouding goed is. Integendeel. Hoe slechter de relatie, des te meer de mediator echtscheiding voor u kan betekenen. Een mediator echtscheiding heeft niet alleen aandacht voor de zakelijke afwikkeling van uw echtscheiding. Uw relatie, en het behoud of de verbetering daarvan, staat centraal. Indien deze relatie verstoord is komt u niet tot afspraken. Dat ligt vaak aan de emoties die gepaard gaan met een echtscheiding. De communicatie raakt verstoord. De relatie verslechtert daardoor. Als mediator echtscheiding herkent Wendie Zwart-Peters dergelijke patronen. Zij helpt u om elkaar weer te verstaan zodat u ook in de toekomst weer in staat bent afspraken met elkaar te maken.

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.