Scheidingsadvocaat

U hebt gezocht naar een scheidingsadvocaat. Dan bent u bij Zwart-Peters Familierecht aan het juiste adres. Wendie Zwart-Peters is zowel scheidingsadvocaat als mediator, en heeft hierin ruim 20 jaar ervaring. Echtscheidingsadvocaten kunnen u meer bieden dan hulpverleners die alleen adviseren, coachen of bemiddelen bij scheidingen. Een scheidingsadvocaat kan naast de werkzaamheden als mediator en adviseur ook zelf het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Zij voert voor u de gehele echtscheidingsprocedure, vanaf het eerste gesprek tot aan de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgergelijke stand. Een scheidingsadvocaat informeert u bij alle stappen die worden gezet.

Als u kiest voor mediation hoeft u niet zelf naar de rechtbank, dat doet mr Zwart-Peters als scheidingsadvocaat voor u. Zij zorgt ervoor dat het echtscheidingsconvenant door de rechter wordt bekrachtigd en dat de regelingen gaan gelden vanaf de dag van de scheiding.

Echtscheidingsprocedure

Indien u mr Zwart-Peters als scheidingsadvocaat inschakelt, en er is geen mediation, dan zal zij voor u de echtscheidingsprocedure voeren. De procedure wordt ingeleid met een verzoekschrift tot echtscheiding.

Vervolgens zal de andere partij, met een eigen scheidingsadvocaat, een verweerschrift indienen. Daarna volgt er een zitting bij de rechter. De advocaten zullen dan namens hun cliënten de verzoeken toelichten. De partijen kunnen eventueel de vragen van de rechter beantwoorden.

Na de zitting volgt er een uitspraak, dat duurt meestal 6 weken. Soms moet er nog aanvullende informatie aan de rechter worden toegestuurd. Een procedure op tegenspraak, dus met 2 advocaten, neemt ten minste 5 maanden in beslag, vanwege alle termijnen die gelden. Maar het kan ook langer duren. Dat hangt van veel factoren af, onder andere of het dossier op de zitting volledig compleet is, maar ook hoeveel tijd de rechter nodig heeft voor zijn beslissing.

Het komt voor dat de rechter daar veel langer dan 6 weken over doet, zeker als de zaak complex is. Als scheidingsadvocaat heb je soms maar weinig invloed op de lengte van de procedure.

Voorlopige voorzieningen

Soms duurt een procedure te lang en moeten er alvast voorzieningen worden getroffen over de woning, of de alimentatie, of de omgangsregeling voor de kinderen. Uw scheidingsadvocaat regelt dat voor u. Als partijen en hun advocaten niet in staat zijn hierover goede afspraken te maken voor de duur van het scheidingsgeding, dan kan de scheidingsadvocaat een voorlopige voorziening bij de rechter aanvragen. De rechter moet binnen 3 weken op het verzoek beslissen. Een dergelijke procedure neemt dus weinig tijd in beslag. Je hebt snel een beslissing. Maar deze beslissing geldt dan ook maar voor een korte tijd, namelijk totdat de rechter in de echtscheidingsprocedure (de bodemprocedure) een definitieve beslissing heeft genomen en die beslissing daarvoor in de plaats is gekomen. Tegen een beschikking voorlopige voorzieningen kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Voorzieningen aanvragen met uw scheidingsadvocaat

Uw scheidingsadvocaat kan de navolgende voorzieningen aan de rechter vragen:

  • De echtscheiding zelf (natuurlijk);
  • Kinderalimentatie;
  • Partneralimentatie;
  • Toewijzen huurrecht (voormalige) echtelijke woning;
  • Bepaling gewone verblijfplaats kind;
  • Zorgverdeling kinderen (omgangsregeling);
  • Gebruiksrecht echtelijke woning 6 maanden na scheiding;
  • Verdeling gemeenschap/ afwikkeling huwelijkse voorwaarden.

In overleg met uw scheidingsadvocaat worden die verzoeken geformuleerd die voor u nodig zijn om de echtscheiding volledig te kunnen afwikkelen.

Internationale echtscheiding

Indien u in het buitenland bent gehuwd of een van u heeft een andere dan de Nederlandse nationaliteit dan kunt u ook bij Zwart-Peters Familierecht terecht. Er zijn verschillende nationale wetten en internationale verdragen. Aan de hand daarvan is het toch nog vaak zo dat de Nederlandse rechter bevoegd is uw echtscheiding uit te spreken en de gewenste gevolgen daarvan in een beschikking vast te leggen. Soms moet de Nederlandse rechter buitenlands recht toepassen bij een internationale scheiding.

U kunt altijd informatie bij Zwart-Peters Familierecht opvragen om te weten of u bij de Nederlandse rechter terecht kunt voor uw scheiding.