Mediation

Mediation of bemiddeling is een vreedzame manier van conflicten oplossen. Bij mediation ga je onder begeleiding van een deskundige mediator met elkaar in gesprek over al wat geregeld moet worden. De mediator heeft enerzijds tot taak om het proces te begeleiden. Een mediator heeft daarnaast de taak om partijen te goed informeren over hun mogelijkheden, en de juridische consequenties daarvan. Voor mediation in familiezaken zoals een echtscheiding, een nalatenschap of andere familiale kwesties, is specialistische kennis nodig. Ga dus altijd naar een gespecialiseerde advocaat die ervaring heeft met familierecht en mediation.

Afspraken

De mediation start met een kennismaking. Wie zitten er aan tafel? Wat is het probleem? Welke zaken moeten geregeld worden, en wat moet eerst? Tijdens het eerste gesprek zal er een mediationovereenkomst worden getekend. Daarin staan de spelregels van mediation. Zaken als geheimhouding en vertrouwelijkheid. Maar ook wat u van elkaar en van de mediator mag verwachten. En vanaf welk moment zit u vast aan afspraken die u maakt? Dat wijkt bij mediation namelijk af van het normale rechtsverkeer. Gewoonlijk zijn afspraken altijd bindend, of ze nu mondeling of schriftelijk worden gemaakt. Bij mediation spreken we af dat dat niet zo is. Mondelinge afspraken binden niet. U mag zeggen wat u wilt. Alleen het schriftelijk contract is bindend. Op de laatste bijeenkomst wordt het convenant getekend. Pas dan hebt u een regeling waar u elkaar aan kunt houden. Zodoende blijft u tijdens de besprekingen actief mee-brainstormen over oplossingen. U bent vrij om hardop te denken en mee te praten.

Mediation bij echtscheiding

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven. Er gaat vaak veel aan vooraf. En de consequenties kunnen groot zijn. Niet alleen als u kinderen heeft. Als u lange tijd samen bent geweest is het scheidingsproces een periode van rouw. U verliest een partner en dat is pijnlijk. Als de ander de beslissing heeft genomen om te scheiden, kan dat voelen als een donderslag bij heldere hemel. U had dat niet verwacht. Ook al waren er wel problemen of ruzies. Degene die het besluit neemt om weg te gaan is vaak al verder in het proces. En dat levert over en weer onbegrip op.

In de mediation wordt aandacht besteed aan het afscheid tussen u als partners. De ervaring leert dat u anders niet verder komt.

Met kinderen

Als u samen kinderen hebt kunnen de gevolgen van een echtscheiding groot zijn. Daarom is het belangrijk juist in die situatie te kiezen voor mediation. U neemt afscheid van elkaar als partners, maar u blijft samen ouders van de kinderen. Dat betekent dat u elkaar blijft zien en spreken. Er moeten keuzes worden gemaakt in het leven van uw kinderen. Dat vergt overleg. Een goede communicatie tussen de ouders is daarbij van belang. Niet alleen voor u maar ook voor uw kinderen. Ik verwijs naar de open brief aan ouders, geschreven vanuit uw kind. In de mediation wordt aandacht besteed aan de communicatie.

Mediation of procederen?

Mediation is vrijwillig en de mediator is onpartijdig. In de mediation mag u over en weer openheid verwachten. Er is geen ruimte voor dubbele agenda’s. Er is wel ruimte om af te wijken van wettelijke uitgangspunten. Er kunnen hele goede redenen zijn om een andere verdeling te kiezen dan wat een rechter zou beslissen. Bemiddelen werkt daarom beter dan procederen. Mediation is maatwerk.