Indexering Alimentatie 2019

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast.

Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Vanaf 1 januari 2019 wordt de alimentatie verhoogd met 2%.