Indexering alimentatie 2020: 2,5%

Alle overeengekomen of door de rechter vastgestelde alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Het percentage per 1 januari 2020 bedraagt 2,5%. Op de website van LBIO kunt u de geïndexeerde alimentatie berekenen. Voert u daarbij het jaartal van de beschikking in, en het vastgestelde alimentatiebedrag.

Bron: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)