Indexering alimentatie

Zowel de kinder- als de partneralimentatie stijgt jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW. De Minister van Veiligheid en Justitie stelt het indexeringspercentage vast. De samen of door de rechter vastgestelde alimentatie wijzigt met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar.
Het percentage wordt meestal omstreeks medio november in de Staatscourant en de landelijke dagbladen bekend gemaakt.
Hieronder vindt u de percentages. Dit jaar stijgt de alimentatie met 1,5%.

01-01-1975        16%

01-01-1976        13%

01-01-1977        7%

01-01-1978        8%

01-01-1979        6%

01-01-1980        6%

01-01-1981        4%

01-01-1982        3%

01-01-1983        0%

01-04-1983        6.4%

01-01-1984        0%

01-01-1985        0.5%

01-01-1986        1.1%

01-01-1987        1.3%

01-01-1988        0.5%

01-01-1989        1%

01-01-1990        1.6%

01-01-1991        3.2%

01-01-1992        3.7%

01-01-1993        4.2%

01-01-1994        2.5%

01-01-1995        1.3%

01-01-1996        1.1%

01-01-1997        1.7%

01-01-1998        2.3%

01-01-1999        3.3%

01-01-2000        2.5%

01-01-2001        3.3%

01-01-2002        4.6%

01-01-2003        3.9%

01-01-2004        2.5%

01-01-2005        1.1%

01-01-2006        0.9%

01-01-2007        1.8%

01-01-2008        2.2%

01-01-2009        3.9%

01-01-2010        2.3%

01-01-2011        0.9%

01-01-2012        1.3%

01-01-2013        1.7%

01-01-2014        0.9%

01-01-2015        0.8%

01-01-2016        1.3%

01-01-2017        2.1%

01-01-2018        1.5%