Omgangsregeling ten tijde van crisis; Hoe hou je je staande?

Ineens is alles anders. Openbare gelegenheden zijn dicht, kinderen kunnen niet meer naar school, vakanties worden geannuleerd en thuiswerken is de dagbesteding van de aankomende weken. De maatregelen volgen elkaar wekelijks op en de situatie wordt er niet makkelijker op. Dit alles, om het Corona-virus te bestrijden. Veel mensen vragen zich dan ook af hoe ze onder deze omstandigheden de omgangsregeling het beste vorm kunnen blijven geven. Moet er afgeweken worden? Of moeten we proberen het zoveel mogelijk in stand te houden? In deze blog zal ik antwoord geven op deze vragen en handvaten geven die helpen om zoveel mogelijk de gemaakte afspraken in de omgangsregeling na te komen.

Voor kinderen is het van belang dat er zoveel mogelijk structuur is en blijft. Voor kinderen is dit namelijk ook een verwarrende tijd. De dagelijkse structuur is anders en de dingen die regelmaat gaven vallen ineens weg. Naar school gaan en spelen met vriendjes kan niet meer. Kinderen begrijpen dit niet goed. Wees eerlijk over de ernst van de crisis, maar blijf daarbij kalm en vertel de kinderen dat je erin gelooft dat het weer voorbij zal gaan. Stel ze gerust en maak ruimte voor vragen of zorgen. Beantwoordt deze op een manier die bij de leeftijd van de kinderen past. Het is belangrijk dat de regelmaat, die geboden wordt in de verdeling van de tijd die de kinderen bij zowel de vader als de moeder doorbrengen, blijft bestaan. Als de kinderen gezond zijn en de ouders zich ook goed voelen, kan, als de maatregelen van de overheid dit toelaten, de omgangsregeling gewoon worden nagekomen en kunnen de kinderen bij beide ouders verblijven. Een optie is om de omgangsregeling van kracht te laten zijn alsof de school gewoon open is. De ouders kunnen samen kijken of deze manier van omgang haalbaar is.

Indien het niet mogelijk is om de omgangsregeling in stand te houden zoals deze is overeengekomen, is onderling overleg van de ouders essentieel. Hierbij kun je denken aan een situatie waarbij één, of beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Of als iemand in het gezin last heeft van gezondheidsklachten. Om de omgangsregeling verantwoord en uitvoerbaar te houden, is het noodzakelijk dat ouders samen bespreken hoe de afspraken kunnen worden gewijzigd. Flexibiliteit is van belang want in deze omstandigheden is aanpassing wellicht genoodzaakt. Probeer rekening met elkaar te houden en toon begrip voor de situatie van de ander. Probeer, indien mogelijk, het contact met beide ouders te blijven behouden wanneer de andere ouder de kinderen de komende tijd minder kan zien. Contact via Facetime of Skype is hierbij een goed alternatief.

Naast de omgangsregeling die ouders hebben getroffen, zijn de instructies van de overheid van het grootste belang. Het houden van voldoende afstand, vermijden van contacten en opvolgen van hygiënevoorschriften is essentieel. Als iemand binnen het gezin koorts heeft, blijft iedereen thuis. Een advies is dan ook om met de kinderen zoveel mogelijk thuis te blijven. Als u naar buiten wilt om een frisse neus te halen, zorg dan voor minimaal 1,5 meter afstand tot andere mensen en kijk of het niet te druk is op de plek waar u zich begeeft. Als er te veel mensen zijn, bijvoorbeeld op het speelpleintje, ga dan met de kinderen ergens anders naartoe. Zorg ervoor dat u toezicht houdt en kijkt of de situatie verantwoord is.