KIND ONTERVEN – LEGITIEME PORTIE

Geschreven door Sanne Kelder


 

U KUNT BESLUITEN OM EEN OF MEERDERE ERFGENAMEN TE ONTERVEN. VOORBEELDEN VAN ERFGENAMEN DIE ONTERFD KUNNEN WORDEN ZIJN: UW PARTNER, BROER, ZUS OF KIND. EEN KIND ONTERVEN MOET WORDEN VASTGELEGD IN EEN TESTAMENT, HIERVOOR MOET U DUS NAAR EEN NOTARIS. U HOEFT DE ONTERFDE HIERVAN NIET OP DE HOOGTE TE STELLEN. 

Onterven erfgenamen

Wanneer u een partner, broer of zus onterft ontvangt deze ook daadwerkelijk niets uit uw nalatenschap. Een partner heeft overigens wel andere rechten. Hij of zij kan aanspraak maken op het gebruik van de woning en de inboedel, voor een periode van zes maanden, wanneer dat voor de verzorging nodig is. Het gebruik van de woning en de inboedel, wordt het vruchtgebruik genoemd.

Kind onterven

Wanneer u uw kind(eren) onterft betekent dit niet dat zij geen aanspraak kunnen maken op uw nalatenschap. Kinderen hebben altijd recht op een kindsdeel. U kunt hiermee dus niet bereiken dat uw kinderen helemaal niets uit uw nalatenschap ontvangen. Kinderen (en kleinkinderen) hebben namelijk recht op een zogenaamde legitieme portie.

De legitieme portie, oftewel kindsdeel, is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft. De legitieme portie bedraagt de helft van wat het kind zou krijgen als er geen testament is, en de wettelijke regeling van toepassing is.

Opeisen legitieme portie

Het onterfde kind wordt door een beroep op zijn legitieme portie geen erfgenaam, maar krijgt een geldvordering op de erfgenamen. Een onterfd kind kan geen goederen, zoals een antieke horloge, opeisen. Er kan ook sprake zijn van een langstlevende; dat betekent dat alles uit de nalatenschap eerst naar de echtgenoot gaat die nog in leven is. Mocht dit zo zijn dan is de geldvordering, na een beroep op de legitieme portie, pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot.

In het testament kunt u wel laten opnemen dat het onterfde kind, bijvoorbeeld, een bepaald horloge erft. De waarde hiervan wordt dan van de legitieme portie afgetrokken. Een kind heeft 5 jaar de tijd om de legitieme portie op te eisen.

Casus

Stel: u heeft een echtgenoot en 2 kinderen. U bezit een collectie oldtimers die u heeft gekregen van uw ouders. Deze collectie oldtimers wilt u in de familie houden. Bij overlijden laat u deze na aan uw broer. Deze collectie oldtimers heeft een waarde van € 895.000. Uw overige vermogen bedraagt € 5.000. Uw nalatenschap heeft dus een totale waarde van € 900.000. Hiervan wordt slechts € 5.000 euro verdeeld over uw erfgenamen, uw echtgenoot en 2 kinderen.

Als de kinderen oneens zijn met het gevolg dat de oldtimers ter waarde van € 895.000 naar uw broer gaan, doen zij een beroep op hun legitieme. Uw kinderen hebben namelijk recht op de zogenoemde ‘legitieme portie’. Indien uw nalatenschap volgens de wettelijke regeling zou worden verdeeld, zouden zij beiden 1/3 van 900.000 euro (totale nalatenschap = oldtimer + uw spaargeld) ontvangen. Dit is veel minder dan 1/3 van 5.000 euro.

De legitieme portie bedraagt de helft van het bedrag wat ze normaliter zouden krijgen. Bij een beroep op de legitieme ontvangen zij de de helft van 1/3, oftewel 1/6 van 900.000. Dit bedrag kunnen zij opeisen bij uw broer.

Onterven kleinkinderen

Het onterfde kind kan berusten in de onterving en van de legitieme portie afzien. In dit geval erven zijn of haar kinderen in de in plaats van hun ouder. Wanneer u ook niet wilt dat zij van u erven is het van belang om hen ook te onterven. Wanneer u wilt dat de kleinkinderen wél erven, kunt u dit in het testament laten opnemen of hen bijvoorbeeld goederen of een geldbedrag via een legaat toekennen. U kunt ook opnemen dat zij dit alleen krijgen wanneer hun ouder berust in de onterving.

Meer over familierecht & mediation

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een kind onterven, andere zaken binnen het familierecht of ons inzetten voor mediation? Neem vrijblijvend contact met ons op, het eerste gesprek is gratis.