HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN MINDERJARIGEN MET ONMIDDELLIJKE INGANG GEWIJZIGD


Geschreven door Sanne Kelder

De rechtbank Overijssel oordeelde onlangs dat de hoofdverblijfplaats van minderjarigen – twee kinderen die bij moeder wonen-  met onmiddellijke ingang wordt gewijzigd naar die van hun vader. 

De casus:

Vader en moeder zijn gehuwd geweest en hebben samen twee minderjarige kinderen van 2 en 4 jaar oud. In 2019 zijn ouders gescheiden. Moeder is na de scheiding verhuisd naar een andere woonplaats. De rechtbank Overijssel heeft moeder in 2019 verboden om daar te wonen met de kinderen. Ze moest binnen twee weken terugverhuizen naar een woning binnen een straal van vijf kilometer van de woonplaats van vader. Daarnaast is haar verboden om de kinderen op haar nieuwe adres in te schrijven. Moeder negeert het oordeel van de rechtbank. In 2020 is moeder om die reden veroordeeld tot betaling van een dwangsom aan vader van € 250,- per dag dat zij zich niet aan de uitspraak houdt en terugverhuist.

Verzoek vader:

In de onderhavige -derde- procedure tussen ouders verzoekt vader de rechtbank te bepalen dat de hoofdverblijfplaats van de kinderen wordt gewijzigd naar zijn adres. Hij vordert dat moeder de kinderen onmiddellijk aan hem afgeeft, desnoods met hulp van politie en justitie, en ook op straffe van lijfsdwang. Lijfsdwang is een middel om iemand te dwingen te voldoen aan een uitspraak. Bij het niet voldoen, kan diegene in een huis van bewaring worden geplaatst, totdat aan de uitspraak wordt voldaan. De kosten hiervan zijn dan voor de overtreder.

Vader motiveert zijn verzoek door aan te geven dat moeder lak heeft aan de uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof en alles negeert. Dit verzoek is vaders laatste strohalm. Het maximum aan te betalen dwangsommen is al bereikt. Moeder heeft nu een schuld van ongeveer € 36.000,- die zij niet kan betalen. Zij voelt geen enkele financiële prikkel om de uitspraken na te komen.

Verzoek moeder:

Moeder verzoekt de rechtbank het verzoek van vader af te wijzen. Zij wil een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad moet onderzoeken wat de beste hoofdverblijfplaats is voor de kinderen.

Moeder verblijft nu al ruim twee jaar met de kinderen in haar woonplaats en is niet van plan terug te verhuizen. Zij twijfelt aan de geschiktheid en de opvoedvaardigheden van vader. Vader videobelt dagelijks met de kinderen, maar valt tijdens het gesprek in slaap. Dit zou komen omdat hij onder invloed is van alcohol. De kinderen met behulp van de sterke arm van politie en justitie van haar scheiden, vindt ze inhumaan. Dit heeft emotionele en traumatische gevolgen voor de kinderen.

Raad voor de Kinderbescherming:

De Raad voor de Kinderbescherming vindt het zorgelijk dat moeder de uitspraken van de rechters keer op keer niet nakomt. Zij heeft immers een voorbeeldfunctie voor de kinderen. De Raad vindt het schadelijk voor de kinderen om geen contact te hebben met beide ouders. In de toekomst kunnen zij hierdoor moeite krijgen met het opbouwen van verschillende hechtingsrelaties.

Hoofdverblijfplaats minderjarigen:

De rechtbank overweegt dat beide ouders de voorkeur hebben dat de kinderen hun hoofdverblijf hebben bij hun moeder. Het is dan wel van belang dat de moeder terugverhuist. Nu zij dat niet doet en ouders niet zelf tot een oplossing kunnen komen, staat de rechtbank voor een lastige ingrijpende beslissing, die grote impact zal hebben op het leven van de kinderen

De rechtbank ziet, gelet op de ontstane situatie, helaas geen andere mogelijkheid dan om de hoofdverblijfplaats van de minderjarigen onmiddellijk te wijzigen en bij vader te bepalen. Moeder moet binnen twee weken na betekening van deze beschikking de kinderen afgeven aan de vader.

In het geval dat de moeder dit niet doet binnen zes weken na deze uitspraak, is lijfsdwang toegestaan. De duur van de lijfsdwang is maximaal 12 uur, waarbij de kosten voor rekening van moeder zijn. Het is ook toegestaan om in overleg met de betrokken hulpverlening, de uitspraak uit te voeren door middel van de sterke arm van politie en justitie.

Meer over familierecht en mediation

Heeft u ook te maken met familierecht en wilt u juridisch advies of mediation? Neem vrijblijvend contact met ons op, het eerst gesprek is gratis.


Vindplaats: ECLI:NL:RBOVE:2020:3948