Verhuizen met kinderen na echtscheiding

Dit jaar zijn er diverse rechterlijke uitspraken geweest over verhuizing van een gescheiden ouder met kinderen. Voor een verhuizing van een ouder met kinderen is toestemming nodig van de andere ouder. Dit geldt uitsluitend indien beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag. Verleent de andere ouder die toestemming niet, dan mag er niet verhuisd worden. Dit leidt vaak tot conflicten tussen gescheiden ouders. Een verhuiswens kan voor de hand liggen (nieuwe baan/ nieuwe partner).

Indien de andere ouder geen toestemming verleent, kan aan de rechter om vervangende toestemming worden gevraagd. Ook als een ouder met kinderen reeds is verhuisd zonder toestemming , kan de andere ouder daarover een procedure aanspannen. De rechter geeft niet altijd toestemming. Soms beslist hij dat een reeds verhuisde ouder moet terugverhuizen.

Wanneer heeft het zin om een verhuizing aan de rechter voor te leggen? De rechter kijkt naar het belang van het kind en van de beide ouders. Hij hanteert bij zijn oordeel de navolgende criteria:

  1. Is er een noodzaak om te verhuizen?
  2. Is de verhuizing goed overlegd, doordacht en voorbereid?
  3. Is de achterblijvende ouder voldoende gecompenseerd voor het ongemak?
  4. Zijn de ouders tot een goede communicatie en overleg in staat?
  5. Is voldoende rekening gehouden met het recht op ouder-kind-contact?
  6. Wordt de continuïteit van de zorg en opvoeding voldoende gewaarborgd?
  7. Verandert het contact niet te ingrijpend na de verhuizing t.o.v. de situatie ervóór?
  8. Wil de minderjarige verhuizen?
  9. Is er een regeling over de extra kosten van de omgang na de verhuizing?

Als deze bovenstaande vragen overwegend met “ja” kunnen worden beantwoord is de kans groot dat u toestemming krijgt van de rechter. Maar als dat niet zo is loopt u het risico dat het niet mag. Mijn advies: verhuis nóóit zonder toestemming en zoek het overleg met uw ex. Alleen als dat niet lukt kan een procedure uitkomst bieden. U kunt over dit onderwerp vrijblijvend informatie bij mij inwinnen.

Wendie Zwart-Peters