WETSVOORSTEL DOOR TWEEDE KAMER AANGENOMEN: GEZAMENLIJK GEZAG DOOR ERKENNING

Geschreven door Sanne Kelder


De Tweede Kamer debatteerde op 14 oktober 2020 over het initiatiefwetsvoorstel van Bergkamp (D66) en Van Wijngaarden (VVD). Dit wetsvoorstel houdt in dat automatisch gezamenlijk gezag ontstaat als een ouder zijn of haar kind erkent.

 

Huidige regeling:

Krijgen twee mensen die niet gehuwd zijn een kind? Dan krijgt de partner van de moeder van het kind niet automatisch ook het gezag. Dat kan problemen geven als de ouders uit elkaar gaan of bij een verschil van mening over belangrijke beslissingen voor het kind. Gehuwde partners krijgen wel automatisch samen het gezag. Bergkamp en Van Wijngaarden willen dit verschil met hun voorstel opheffen.

Toekomstige regeling:

De hoofdregel van de wet is dat wanneer een persoon een kind erkent, hij of zij van rechtswege het gezag verkrijgt. Bij het intreden van deze wet krijgt de partner van de moeder, bij erkenning van het kind, dus automatisch het gezag. Dit zal dus niet langer alleen voor gehuwden gelden.

Er zijn ook gevallen denkbaar waarin geen van de ouders bevoegd is om het gezag uit te oefenen, of ouders die gezamenlijk verklaren dat het gezag bijvoorbeeld alleen bij de moeder ligt. Als de ouders het onderling oneens zijn, en ook in enkele bijzondere gevallen, bepaalt de rechter wie het gezag krijgt. Voorkomen moet worden dat een verzoek om erkenning wordt afgewezen omdat het gezamenlijk gezag in dat geval niet wenselijk is. In uitzondering op de hoofdregel maakt het wetsvoorstel het ook mogelijk dat de partner het gezamenlijk gezag na de erkenning helemaal niet of slechts door rechterlijke tussenkomst verkrijgt. Daarbij maakt het voorstel onderscheid tussen uitzonderingen die door de ambtenaar kunnen worden toegepast en de uitzonderingen die slechts door de rechter kunnen worden toegepast.

Kritiek op het wetsvoorstel:

Er was ook kritiek op het wetsvoorstel. ”Het nemen van verantwoordelijkheid voor een kind is een bewuste keuze” zegt Van Toorenburg (CDA). En: ”Is het niet juist goed dat de huidige wet ervan uitgaat dat die verantwoordelijkheid er is als mensen gehuwd of geregistreerd partner zijn?”. Van Nispen (SP) vraagt: ”Zien de indieners ook het gevaar dat met dit wetsvoorstel moeders vaker geen toestemming voor erkenning zullen geven”. ”Terwijl erkenning van het grootste belang is voor het kind” zegt Van Toorenburg (CDA), omdat het moet weten wie de ouders zijn.

Inwerkingtreden wet:

Op 24 november 2020 is er gestemd. Het wetsvoorstel werd met 121 zetels aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer zal zich nog over de wet buigen, dit is op zijn vroegst per 1 juli 2021. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel aannemen of verwerpen, maar niet wijzigen. Hebben de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen? Dan ondertekenen de Koning en de verantwoordelijke minister de wettekst. Na publicatie van het wetsvoorstel in het Staatsblad, zal de wet in werking treden.


Vindplaats: Tweedekamer.nl